Företagets behov av sanering av PCB

Behov av sanering kan uppstå för vilket företag som helst. Det vanligaste är sanering efter brand, mögelangrepp, vattenskador, asbest eller PCB. Genom att gå in på miramix.se kan du se de olika alternativen av sanering ditt företag kan få hjälp med.

Polyklorerade bifenyler

PCB är förkortningen för polyklorerade bifenyler. Det är ett samlingsnamn för 209 olika ämnen som är giftiga. Under 1930-talet var det vanligt att PCB förekom bland annat i isolerrutor, golvmassa, färg och papper.

På grund av den påverkan PCB hade på miljön är ämnet totalt förbjudet sedan 1995. Trots att det skett en sänkning av det kan vi fortfarande hitta spår av PCB i naturen.

Sanering

Har du en byggnad som innehåller PCB är du skyldig som ägare att sanera den. Med sanering menas en grundlig rengöring för att få bort eventuella skadliga ämnen. Det är alltid en bra idé att anlita någon som kan området. På det sättet är det säkrare att allt blir skött på rätt sätt. Speciellt hanteringen av avfallen kan vara svårt att sköta utan hjälp.

Möjlighet att få statliga bidrag finns också då det kommer till sanering. Speciellt då det handlar om nyare byggnader kan ett statligt bidrag bli aktuellt.