Företag

Bygg ett starkt team på företaget

Bygg ett starkt team på företaget

För att en arbetsgrupp på ett företag ska fungera bra behövs det en viss stöttning och styrning. Ibland klarar gruppen själva av att jobba agilt och resultatinriktat. På många företag och organisationer lever dock fortfarande föråldrade strukturer och hierarkier kvar.…

Ordna med golvvård på företaget

Ordna med golvvård på företaget

Golvvård är en viktig del av företagets intryck och arbetsmiljö. För att säkerställa ett professionellt intryck och förebygga olycksfall är det viktigt att ordna med golvvård på företaget. I den här artikeln kommer vi att diskutera vikten av golvvård och…