Företag

Verktygsförvaring – Från kaos till ordning

Verktygsförvaring – Från kaos till ordning

Att skapa en effektiv och organiserad verkstadsförvaring är inte bara en fråga om estetik, utan också om effektivitet, säkerhet och produktivitet. Ett välorganiserat verktygsförråd kan spara tid, minska stress och öka produktiviteten när man arbetar på projekt. Här följer några…

Bygg ett starkt team på företaget

Bygg ett starkt team på företaget

För att en arbetsgrupp på ett företag ska fungera bra behövs det en viss stöttning och styrning. Ibland klarar gruppen själva av att jobba agilt och resultatinriktat. På många företag och organisationer lever dock fortfarande föråldrade strukturer och hierarkier kvar.…

Företagets behov av sanering av PCB

Företagets behov av sanering av PCB

Behov av sanering kan uppstå för vilket företag som helst. Det vanligaste är sanering efter brand, mögelangrepp, vattenskador, asbest eller PCB. Genom att gå in på miramix.se kan du se de olika alternativen av sanering ditt företag kan få hjälp…

Ordna med golvvård på företaget

Ordna med golvvård på företaget

Golvvård är en viktig del av företagets intryck och arbetsmiljö. För att säkerställa ett professionellt intryck och förebygga olycksfall är det viktigt att ordna med golvvård på företaget. I den här artikeln kommer vi att diskutera vikten av golvvård och…

Dags att putsa företagets fönster

Dags att putsa företagets fönster

För att du och dina anställda ska trivas på er arbetsplats är det viktigt att ni städar lokalerna. Något som många däremot ofta glömmer bort är fönstren. Det blir särskilt påtagligt på våren när solen börjar lysa genom fönstren igen…