Tips

Industry 4.0 och Logistik

  Industry 4.0 sägs vara den fjärde industriella revolutionen som i korthet innebär att industrin i börjar att implementera the internet of things, med andra ord smarta digitala verktyg som samverkar med varandra. Genom implementeringen av dessa tekniker hoppas man…

Testa kandidaterna vid rekrytering

Testa kandidaterna vid rekrytering

Många rekryteringar använder sig endast av intervju för att få en bättre förståelse för kandidaterna som tagit sig vidare. Och medan det absolut är en bra sak att göra innan man anställer något är det även klokt att titta på…

Utmaningar för ett växande företag

Utmaningar för ett växande företag

Att se företaget växa är en vanlig dröm bland många företagare. Men detta kan samtidigt komma med utmaningar man måste vara förberedd för. Att veta vilka situationer som kan dyka upp och veta hur man borde hantera dem är mycket…

Att rekrytera personal

Att rekrytera personal

Som företag så kan rekrytering av personal vara den viktigaste investering som man kommer att göra. Därför är det viktigt att allt blir rätt och att man får rätt personer på rätt plats. Det kan vara en lång process innan…

Företagens miljötänk

Företagens miljötänk

Sverige arbetar i mångt och mycket för att vara ett miljövänligt land. Det utvecklas nya företag inom detta och hjälper andra företag att bli klimatsmarta på olika sätt. Att tänka på miljö och klimat är en stor del av arbetet…

Brandsäkerhet på företaget

Brandsäkerhet på företaget

Att man ska vara säker på arbetsplatsen är en självklarhet. Arbetsgivaren är ansvarig för att de anställda ska ha en säker arbetsmiljö. All typ av säkerhet är såklart viktig, men brandsäkerheten är lite speciell eftersom att om den missköts så…