Brandsäkerhet på företaget

Att man ska vara säker på arbetsplatsen är en självklarhet. Arbetsgivaren är ansvarig för att de anställda ska ha en säker arbetsmiljö. All typ av säkerhet är såklart viktig, men brandsäkerheten är lite speciell eftersom att om den missköts så kan det få förödande konsekvenser. Därför tänkte vi prata lite mer om detta.

Brandvarnare

Just när det gäller bränder så är det många faktorer som kan spela in, en av dessa är tiden. Skulle det olyckligt nog börja brinna någonstans så är det viktigt att det upptäcks så snart som möjligt. Därför är brandvarnare så viktiga. För att utnyttja brandvarnare till fullo så är det viktigt att de placeras ut på rätt sätt. Den ska sitta i högst upp i rummets mittpunkt och inte vara fri från hinder närmare än en halv meter. För att man lättare ska kunna lokalisera eventuell rök- eller brandutveckling så ska övervakningsområdet vara 60 kvadratmeter som störst.

Brandsläckare

Skulle det vara så att en brand bryter ut så ska det finnas möjlighet att försöka släcka den. Lokalen ska vara utrustad med minst en brandsläckare per våning och de som befinner sig på varje våning ska veta var brandsläckaren står. Det finns också olika typer av brandsläckare som är avsedda för olika sorters bränder, här är några exempel:

  • A-klassade brandsläckare är till för bränder med till exempel papper eller trä.
  • B-klassade brandsläckare är till för bränder som involverar oljor eller bränslen.
  • C-klassade brandsläckare är till gasbränder.

Det är även en bra idé att utrusta lokalerna med till exempel brandfiltar, de kan både kväva mindre bränder och vara till hjälp om till exempel någons kläder tagit eld. Sist men inte minst så är det otroligt viktigt att personalen blivit informerade om rutiner gällande släckning och utrymning. Detta kan göras effektivt genom till exempel en brandövning.