Industry 4.0 och Logistik

 Industry 4.0 sägs vara den fjärde industriella revolutionen som i korthet innebär att industrin i börjar att implementera the internet of things, med andra ord smarta digitala verktyg som samverkar med varandra. Genom implementeringen av dessa tekniker hoppas man på att ytterligare förbättra industrin genom kortade omställning och ledtider för produktionen. För att ge ett kort exempel så kan en skruv märkas upp och dess väg tydligt följas genom hela produktionskedjan. Detta innebär bland annat att man kan effektivisera lagerhållning och lättare hitta om fel begåtts längs vägen.Inom logistik är detta extra relevant eftersom att möjligheten att tydligt följa sina produkter är en klar förbättring mot tidigare då man saknade insyn i vad som skedde med kollit under själva transporttiden. Domino-printing.com erbjuder bra märksystem för industrin som kan underlätta märkningen både för arbetet inom industrin men också för att märka produkterna för kunderna. Det är inte ovanligt att företag undervärderar betydelsen av kollits utseende, det handlar inte enbart om tydlighet för lastning och lossning, men kunden som köper produkter påverkas också av hur väl kollit återspeglar produkten som de köper.Industry 4,0 är en tysk idé som lanserades på Hannover mässan 2011 och handlar i korthet om att fabrikerna måste bli uppkopplade för att kunna följa med i samhällsutvecklingen. Vissa menar också att det kan vara en lösning för flytta tillbaka industriell verksamhet till västvärlden. Än är det för tidigt att se några tydliga effekter av industy 4.0 eftersom att stora förändringar av fabriker och produktionskedjor både är tidskrävande och kostnadskrävande då produktionen måste kunna pågå parallellt med förändringarna. Likt andra större förändringar inom industrin så är det många arbetare som lever med oron över att effektiviseringarna kommer att innebära en minskning av antalet anställda i fabrikerna.