Testa kandidaterna vid rekrytering

Många rekryteringar använder sig endast av intervju för att få en bättre förståelse för kandidaterna som tagit sig vidare. Och medan det absolut är en bra sak att göra innan man anställer något är det även klokt att titta på andra alternativ utöver själva intervjun.

Arbetsprov

I alla jobb där det är möjligt att ge kandidaterna ett arbetsprov är det verkligen något man bör överväga. Det behöver förstås inte ske på plats i samband med en intervju eller liknande. Så länge man gör detta kommer man få viktig information att arbeta med när man slutligen ska göra sitt val.

Begåvningstest

Det finns även speciellt framtagna tester som ger bra bilder av personers begåvningar i olika områden. Dessa värden kan sedan sammanställas för att ge en uppfattning på en persons generella begåvning. Studier har visat att detta kan hjälpa till att förutsäga prestation i arbetet och kan därför helt klart vara av värde för en företag som rekryterar till viktiga positioner.

Kritiskt tänkande

En annan aspekt som kan vara avgörande i många roller är en persons förmåga till kritiskt tänkande. Att inte omedelbart köpa vad man blir tillsagt eller läser, utan tänka kritiskt i situationer är en värdefull förmåga att ha. En kritiskt tänkande person är ofta mer självständig och orädd. De kan därför vara ovärderliga i avseenden som att hitta brister i arbetet och liknande.