Viktigt att rätt avtal skrivs

Vi ingår i avtal dagligen, stora som små, formella som informella, privatpersoner som företag. Det är något vi måste göra för att ha ett fungerande samhälle.

Själva huvudsyftet med ett avtal är att de ska hållas samt förhindra tvister och osämja. Det är ett rättsligt bindande överenskommelse (skriftligt eller muntligt) om deras rättigheter och skyldigheter mot varandra.

Även fast ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt kan det vara svårt att bevisa vad som sas. Då är det en större trygghet att skriva ett avtal och se till att det blir rätt genom att ta hjälp. Så du kan luta dig tillbaka och inte behöva oroa dig om att något blir fel.

Slipp huvudvärk och oro

Om någon part inte håller sig till avtalet så kan den bli ställd till ansvar vilket skapar en trygghet för båda parter som ingår i avtalet. Men också att båda parter försäkrar sig om att de håller vad de lovat.

Det sista du vill är att behöva ha huvudvärk och vara stressad över något som lätt hade kunnat undvikas. Ska du skriva ett avtal och vill ha hjälp av kunniga jurister att skriva ett skräddarsytt avtal kan du kolla mer online.