Skydda dina anställda

Som chef eller ägare till företaget har du ett stort ansvar gentemot dina anställda. Det är du som fostrar kulturen på företag samt ser till att ingen skadas på sin arbetsplats. Vad som är säkerhet på jobbet skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats men vissa saker kommer man inte ifrån, oavsett titel och yrkesbeskrivning.

Brandövning

Bränder är en av de farligaste katastroferna att drabba en arbetsplats. Den är helt oberoende av vilket arbete som utförs, fast en del arbetsplatser löper större risker än andra. Precis som i det vanliga hemmet ska det finnas brandvarnare beräknat på lokalernas storlek. Dessa ska undersökas varje år, gärna oftare. Vanligtvis är brandvarnarna hyresvärdens ansvar men då gäller det att ni få på papper att hyresvärden faktiskt har undersökt dem och bytt batterier.Till det behöver ni utrymningsvägar som är tydligt markerade och lättillgängliga oavsett handikapp. En gång varje år borde ni också ha brandövning med tillhörande genomgång. Alla ska veta hur de tar sig ut och var de ska samlas.

Hjärt- och lungräddning

Alla på företaget borde veta grunderna i första hjälpen, speciellt om ni arbetar på en mer utsatt plats eller långt ifrån sjukhus. I väntan på ambulans kan mycket hända och i värsta fall kan personen avlida. Det finns hjärt- och lungräddningsdockor att köpa som ni kan förvara på arbetsplatsen och träna på.Arbetar du på en förskola borde det finnas en HLR-docka i barnstorlek så ni kan träna på hur man ger hjärt- och lungräddning till ett barn och hur det skiljer sig från en vuxen. Chefen eller skyddsombudet kan gärna gå en kurs för att kunna lära ut till sina medarbetare och sedan samordna tillfällen där ni fräschar upp kunskaperna tillsammans med de anställda. Nya kurser och träffar borde bokas in när många nya har anställts.