Grunderna om aktiebolag

aktiemarknaden

Vad är ett aktiebolag?

De två vanligaste bolagsformerna i Sverige är aktiebolag och enskild firma. Det som skiljer dessa åt är att aktiebolaget är en juridisk person, något som inte en enskild firma är. Detta innebär att ingen är personligt ansvarig för ett aktiebolags skulder, vilket man är om man driver en enskild firma.

För att starta ett aktiebolag krävs ett kapital om minst 50 000 kr. Dessutom ska ett aktiebolag företrädas av en styrelse som utses av bolagsstämman, vilken i sin tur består av aktieägarna. I vissa fall ska bolaget även ha en verkställande direktör.

Utöver detta ska ett aktiebolag även ha en auktoriserad revisor som sköter bokföringen samt varje år skicka in en årsredovisning till Bolagsverket.

Starta ett aktiebolag

Vid start av aktiebolag ska en så kallad stiftelseurkund upprättas, vilken ska innehålla hur mycket varje aktie ska kosta, uppgifter om vilka som är funktionärer i bolaget samt ett förslag till bolagsordning med uppgifter om bland annat bolagets namn och vilken verksamhet bolaget avser bedriva.

För att aktiebolag ska kunna starta krävs minst 50 000 kr i aktiekapital. Alla som köper aktier i bolaget måste skriva under den så kallade aktieteckningen. Dock finns det inget krav på att de som stiftar bolaget också äger aktier i detsamma.

Aktiebolaget bildas officiellt när samtliga stiftare skrivit under stiftelseurkunden. Efter det ska bolaget anmälas för registrering till Bolagsverket. Senast 6 månader efter bildandet skall anmälan ha inkommit till Bolagsverket.

Bedriva ett aktiebolag

När man bedriver ett aktiebolag är det en hel del att tänka på. En av de allra viktigaste sakerna när man bedriver ett aktiebolag är att se till att ha ordning och reda i ekonomin. Ett bra tips är att ta in en extern revisor som kan sköta bokföringen. Även om har en revisor är det ändå en bra idé att själv ha bra koll på hur det ekonomiska i bolaget.

En annan sak som också kan vara bra att göra när man bedriver aktiebolag är att upprätta någon form av affärsplan eller marknadsplan. En affärsplan behöver som många kanske tror på intet sätt bestå av ett 50-sidigt kompendium utan ett par sidor med några tydliga mål för verksamheten räcker gott och väl.

En budget kan också vara bra att göra när man bedriver aktiebolag eftersom detta gör det lättare att få koll på hur mycket man faktiskt behöver dra in för att gå runt.

Det kan också vara bra att känna till att eventuella förändringar man gör i bolaget måste anmälas till Bolagsverket, som till exempel ändringar i bolagets verksamhet, firmateckning, styrelse eller aktiekapital.