Förbättra kommunikationen på företaget

Kommunikation är något alla företag bör värdera högt. Det är något som kan ha stor betydelse i en mängd olika avseenden. Man kan dela upp detta i två olika former av kommunikation: den som sker internt på företaget och den kommunikation som når ut till andra företag eller privatpersoner.

Intern kommunikation

Bra intern kommunikation kännetecknas av öppenhet, vilja att lyssna på kritik och respekt för sina medarbetare. Men också det enkla faktumet att dela med sig av information till alla som jobbar på företaget. När kommunikationen brister skapas misstro och det leder till klyftor som kan vara svår att komma över. Att klyftor skapas mellan ledningen och arbetare kan vara speciellt skadligt då det kan leda till att värdefulla medarbetare säger upp sig. Medan alla på företaget har en roll i kommunikationsarbetet, börjar det alltid med de som sitter i chefspositioner. Och de måste föregå med gott exempel för att det ska sprida sig genom hela företaget.

Kommunikation utåt

All den sorts kommunikation som sker utåt kommer kunna påverka företaget rykte och anseende. Med tanke på detta är det inte undra på att många faktiskt väljer att ta hjälp utifrån för att vara säker på att de företaget säger är något som inte kan feltolkas och går att stå för lika väl idag som flera år framöver. Men det har även ytterligare djup i att det ofta måste sägas på ett sätt som väcker uppmärksamhet och intresse. Och det gör hela processen svårare. Speciellt om företaget inte har någon tidigare erfarenhet med att tänka eller agera på detta sätt. En ytterligare utmaning är att man drastiskt sänker sin chans att nå ut med ett budskap om man säger exakt samma sak som andra redan har gjort. Att kunna hitta nya infallsvinklar och verkligen stå för dem kan vara ett effektivt sätt att stå ut i mängden.