Att äga en skogsfastighet

Har du fått ärva en skogsfastighet eller om du har köpt en fastighet med skogsinnehav så har du blivit företagare. För många så har man gjort ett aktivt val att bruka skogen på det sätt som gjorts tidigare. Många driver sitt skogsbruk som enskild firma och som ny så kan det vara en hel del som man behöver lära sig och tänka på.

Varje skogsfastighet ser olika ut och det finns olika förutsättningar hur man kommer att bedriva sitt skogsbruk. Oavsett så finns det en hel del som ska göras för att sköta om den skog man äger, det ska röjas och gallras för att vårda den skog som man har. Man måste se skogen som en investering då det kan ta många år innan man får ut något av den.

Som företag så följer allt som har med företagande att göra, det ska skapas en affärsplan för det man planerar för sitt skogsägande, det ska göras en grundläggande budget för sitt skogsägande. Allt detta kan verka skrämmande men det kommer att ge sig med tiden, det finns mycket hjälp att få från LRF Konsult exempelvis.

Det kan hända att du vill växla upp och öka din verksamhet och hjälpa andra skogsägare, att köpa in en skogsmaskin är en en stor investering men om du är målmedveten och vet vad du vill så kommer du garanterat att gå i mål med det du företar dig. I valet av skogsmaskin så vill vi tipsa om Komatsu Forest som är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner. Det har garanterat den maskin du behöver.

Som nybliven skogsägare är det bra att så tidigt som möjligt sätta upp mål för skogen. Det finns flera olika aspekter att tänka på, bland annat ekonomiska, biologiska och kulturella. Målen kan variera beroende på förutsättningarna, men även vilken aspekt man väljer att fokusera på. Det kan hända att man sätter upp mål som på papper verkar stå i konflikt med varandra, varpå man behöver balansera dessa på något sätt.

Vid planerad skötsel av skogen kommer man vara väldigt tacksam för en skogsbruksplan. Denna tydliggör vad som är utgångspunkten för arbetet men även information om skogstillståndet, åtgärdsbehov och möjligheterna för avverkning. Mer information om detta finns att hämta hos Skogsstyrelsen.